È nata Espai Italia

ESPAI ITALIA è il luogo di incontro tra la cultura italiana e questa città che ci ha accolto.
È il luogo dove l’interesse verso le nostre culture trova lo  SPAZIO per vivere, esplorare e crescere.
È il luogo dove dare voce ai tanti italiani che qui vivono.

ESPAI ITALIA es el lugar de encuentro entre la cultura italiana y esta ciudad que nos ha acogido.
Es el lugar donde el interés hacia nuestras culturas halla el ESPACIO para vivir, explorar y crecer.
Es el lugar donde dar voz a los muchos italianos que aquí viven.

ESPAI ITALIA és el lloc de trobada la cultura italiana i aquesta ciutat que ens ha acollit.
És el lloc on l’interés envers les nostres cultures troba l’ESPAI per a viure, explorar i créixer.
És el lloc on donar veu als molts italians que viuen ací.


Stampa   Email